Písemný dotaz E-3829/10 Piotr Borys (PPE), Artur Zasada (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Sławomir Witold Nitras (PPE) a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) Komisi. Finanční prostředky a opatření Evropské unie týkající se politiky v oblasti sportu