Писмен въпрос E-7332/10 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Контрол на наводненията