Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/550 2020 m. vasario 12 d. kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių, taikomų tam tikriems Kambodžos Karalystės kilmės produktams, laikino atšaukimo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012 II ir IV priedai