RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)) Comisia pentru cultură și educație Raportoare: Željana Zovko