Euroopa Parlamendi 11. novembri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (08359/2020 – C90298/2020 – 2020/0089(NLE))