Писмен въпрос E-4907/06, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Compliance with Working Time legislation in Ireland