Komisijas Regula (ES) Nr. 910/2012 ( 2012. gada 28. septembris ), ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot mencas Skagerakā