Obvestilo podjetjem, ki nameravajo leta 2020 v Evropsko unijo uvažati ali iz nje izvažati nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in podjetjem, ki nameravajo v letu 2021 te snovi proizvajati ali uvažati za laboratorijsko in analitsko uporabo bistvenega pomena 2020/C 115/04