Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС по отношение на преразглеждането на приложение IІІ към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС$