Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Климатична справедливост“ (становище по собствена инициатива)