Kohtuasi C-823/18 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. novembri 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus GEA Group AG (Apellatsioonkaebus – Keelatud kokkulepped – Tinastabilisaatorite ning poksiiditud sojaõli ja estrite põhiste termostabilisaatorite Euroopa turud – Hindade kindlaksmääramine, turgude jagamine ja tundliku äriteabe vahetamine – Käibe 10 % ülempiiri kohaldamine ühe ettevõtjat moodustava üksuse suhtes – Algses rikkumise tuvastamise otsuses määratud trahvi muutva otsuse tühistamine – Trahvid – Mõiste „ettevõtja“ – Solidaarvastutus trahvi tasumise eest – Võrdse kohtlemise põhimõte – Trahvi tasumise tähtpäev muutmise korral)