A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 rendelet („állategészségügyi rendelet”) értelmében a Bizottságra ruházott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás gyakorlásáról