Решение на Общия съд (четвърти състав) от 19 февруари 2016 г. Решение на Общия съд (четвърти състав) от 19 февруари 2016 г.#Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH срещу Европейска комисия.#Арбитражна клауза — Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Възстановяване на част от изплатените суми и на фиксираните обезщетения — Частична липса на основание за произнасяне по същество — Разходи, допустими за финансиране от Съюза — Наказателна клауза — Явно прекомерен характер.#Дело T-53/14.