Sag C-526/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Förvaltningsrätten i Göteborg (Sverige) den 13. august 2018 — AA mod Migrationsverket