Решение (EС) 2020/766 на Съвета от 8 юни 2020 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 1 февруари 2020 г. до 25 януари 2025 г.