Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an 13ú seisiún de Choiste Saineolaithe Teicniúla na hEagraíochta Idir-rialtasaí um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (OTIF) maidir le glacadh na modhnuithe ar UTP le haghaidh torann rothstoic, UTP le haghaidh vaigíní earraí, UTP le haghaidh marcáil feithiclí agus maidir le glacadh an athbhreithnithe iomláin ar na rialacha maidir le deimhniú agus iniúchadh na n-eititeas atá freagrach as cothabháil (ECM) agus ar na sonraíochtaí a bhaineann le cláir feithiclí