Дело C-284/08: Определение на председателя на шести състав на Съда от 5 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия