Písemný dotaz E-4494/09 Fiona Hall (ALDE) Komisi. Příští fórum pro dopravní a energetickou politiku