Oprava oznámení o otevřených výběrových řízeních — EUIPO/AD/01/17 — administrátoři (AD 6) a EUIPO/AST/02/17 — asistenti (AST 3) v oboru duševního vlastnictví (Úř. věst. C 9 A, 12.1.2017)