Поправка на обявление за конкурси на общо основание — EUIPO/AD/01/17 — Администратори (AD 6) и EUIPO/AST/02/17 — Асистенти (AST 3) в областта на интелектуалната собственост (ОВ C 9 A, 12.1.2017 г.)