Mål T-814/19: Tribunalens beslut av den 6 mars 2020 – Nutravita mot EUIPO – Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Återkallande av invändningen – Anledning saknas att döma i saken)