Zadeva T-814/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. marca 2020 – Nutravita/EUIPO – Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) (Znamka Evropske unijec – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka)