Vec T-814/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. marca 2020 – Nutravita/EUIPO – Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)