Lieta T-814/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 6. marta rīkojums – Nutravita/EUIPO – Pegaso (“nutravita Healthy Mind, Body & Soul.”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Iebildumu atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)