Дело T-814/19: Определение на Общия съд от 6 март 2020 г. — Nutravita/EUIPO — Pegaso („nutravita Healthy Mind, Body & Soul.“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)