2014 m. rugsėjo 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 167/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2015/1235]