Писмен въпрос E-010125/10 Zigmantas Balčytis (S&D) до Комисията. Правила за управление и приватизация на проекти за енергийна инфраструктура на ЕС, финансирани от фондовете на ЕС