Kohtuasi T-296/17: Üldkohtu 22. novembri 2018. aasta otsus – Buck-Chemie GmbH versus EUIPO – Henkel (Vesiklosetiseadme loputusvahend) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Vesiklosetiseadme loputusvahendit kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 25)