Sklep Sveta (EU) 2019/28 z dne 10. decembra 2018 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi z dvoletnim podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva EU-Jordanija