2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/28 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų taikymo pratęsimo dvejiems metams