Neuvoston päätös (EU) 2019/28, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamiseen kahdella vuodella