Nõukogu otsus (EL) 2019/28, 10. detsember 2018, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) seoses ELi ja Jordaania partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kahe aasta võrra