DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMAT AL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoțește documentele Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar european în Uniunea Europeană (reformare) Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare)