Писмен въпрос E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Хранителни отпадъци, срок на годност и глад