Решение на Съда (първи състав) от 27 октомври 1976 г.