Forslag til afgørelse fra generaladvokat Trabucchi fremsat den 28. november 1973.