STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Výbor pro regionální rozvoj k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) Zpravodaj: Csaba Sógor