Писмен въпрос E-5802/09, зададен от George Lyon (ALDE) на Комисията. Статистика за селското стопанство от 2000 г. насам