Rakstisks jautājums E-006739/11 Angelika Werthmann (NI) Komisijai. Enerģijas nodokļu sistēmas direktīva COM(2011)0169