Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет № 1