Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9591 — MHI/PT) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2019/C 360/06