Ändring av ECB:s etiska ramverk (Denna text ersätter artikel 36a i den text som offentliggjordes i EUT C 204 den 20 juni 2015, s. 3)