Emendi għall-qafas tal-etika tal-BĊE (Dan it-test jissostitwixxi l-Artikolu 36a tat-test li jemenda l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-persunal tal-Bank Ċentrali Ewropew ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali C 204 tal-20 ta’ Ġunju 2015)