EKP eetikaraamistiku muutmine (Käesolev tekst asendab artikli 36a muutmise teksti, mis avaldati 20. juuni 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 204, lk 3)