Писмен въпрос P-4777/06, зададен от Ingeborg Gräßle (PPE-DE) на Комисията. Cost of the single market — report in the Daily Telegraph of 23 October 2006