Mål T-420/18: Talan väckt den 10 juli 2018 – JPMorgan Chase m.fl. mot kommissionen