Întrebare scrisă E-003938/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Folia care valorifică energia solară