Писмен въпрос E-007775/11 Philip Claeys (NI) до Комисията. Сигнал за похищение над членовете на Европейската комисия