KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1205/94 af 27. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2137/93 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin