Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2359 на Комисията от 20 декември 2016 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, въведено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Никарагуа за 2016 година$